Termeni și Condiții Roni Pizza & Restaurant

Termeni și Condiții Roni Pizza & Restaurant

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii prin intermediul magazinului virtualhttps://pizzaroni.ro/ , de către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

În acest document, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător: persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
 • Vânzător: societate comercială IBINFORM PRESTCOM S.R.L., Str. Lungă, Nr.51, Livezeni, J26/1751/1994, RO6823332.
 • Bunuri și Servicii: orice meniu, mâncare, băuturi, preparat, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
 • Contract: comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale sau a bonului fiscal și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.
 • Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://pizzaroni.ro/, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

 • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
 • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 • TCGV

În cazul campaniilor cu limitare a numărului de produse per Client ( Clientul fiind definit ca același consumator sau aceeași persoana juridică (nume de companie) sau același număr de telefon sau aceeași adresă de livrare sau aceeași adresă de facturare), lansarea mai multor comenzi având comune oricare din situațiile menționate anterior duce la anularea acestora.

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vanzatorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau sucontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvalui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Roni Pizza & Restaurant și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaratie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, cand este permis de lege, în cazul neindeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executarii Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii.

Articolul 9 – FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzatorul va emite către Cumpărător o factură sau bon fiscal pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii sau a bonului fiscal conform cu legislația în vigoare.

Dacă se dorește refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii inițiale și emiterea unei noi facturi. Refacturarea se poate face doar în cadrul aceleiași luni contabile și doar pentru facturile ce depășesc valoarea de 500 lei. Te rugăm sa ții cont de faptul că refacturarea este posibilă doar în variantele: persoană juridică – persoană juridică sau persoană fizică – persoană juridică, nu și persoana juridică – persoană fizică.

Vânzătorul aplică plata defalcată a TVA, conform Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Prețurile afișate pe pagina Roni Pizza & Restaurant conțin TVA.

Plata se poate efectua prin card bancar sau ramburs.

Toate prețurile expuse pe site sunt exprimate în RON, conțin TVA și sunt valabile doar pe perioada promoțiilor, campaniilor, reducerilor respective

Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Prețurile mărfurilor afișate pe site sunt finale și includ toate impozitele și taxele datorate, făra prețul pentru livrare. Prețul livrării este indicat separat în comandă, înainte de confirmarea comenzii.

În prețul produselor nu întotdeauna este inclus prețul livrării. Pentru mai multe detalii despre livrare, vizitați pagina de livrare.

Prețul produselor nu conțin prețul ambalajelor.

Punctele de fidelitate

Ori de câte ori cumperi ceva de la Roni Pizza & Restaurant, valoarea comenzilor se contabilizează în contul tău și se transformă în puncte de fidelitate, pe care ulterior le poți folosi la noi comenzi. 

Nu acordăm puncte de fidelitate pentru Meniul Zilei.

Cum functioneaza?
Majoritatea produselor beneficiază de puncte bonus, care se adaugă în contul tău de client în momentul plasării a comenzilor.

Vrem să facem lucurile ușor de înteles, de aceea am creat un sistem foarte simplu. Dacă ai plasat o comandă de 100 de lei, înseamna că ai obținut 10  puncte. 10 de puncte valorează 10 RON. Poți vizualiza oricând numărul punctelor de fidelitate în contul tau de client.

Alte informații utile despre punctele de fidelitate:

 • valabilitatea punctelor de fidelitate aferente unei comenzi este de 1 an din momentul primirii acestora;
 • dacă anulezi o comandă în care ai folosit puncte de fidelitate, acestea îți vor fi returnate in cont;
 • punctele de fidelitate folosite pentru a obține discount din valoarea unei comenzi, sunt considerate consumate în momentul in care achiți comanda aferentă acesteia;
 • daca anulezi o comandă, punctele pe care urma sa le primești în baza acesteia vor fi de asemenea anulate;
 • punctele de fidelitate se pot acorda numai persoanelor care au creat cont valid de client pe site;
 • punctele de fidelitate nu pot fi transferate dintr-un cont de client în altul sau transformate in bani;
 • Punctele de fidelitate pot fi activate pe pagina de plată. 

Articolul 10 – RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile prin curier catre Cumpărător sau să le predea personal la un punct de lucru înregistrat.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitatile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor insoțitoare pe un mediu durabil (tipărit / mail sau pe site în contul Cumpărătorului). Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.

Servicii la fața locului

Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a Cumpărătorului servicii constând în descarcarea, instalarea, pornirea și acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător si Cumpărător, în ceea ce privește prețul, condițiile de plată și condițiile de furnizare a acestora.

Articolul 11 – ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNȚARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 și va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci cand consideră că acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

Articolul 12 – MĂRFURI EXCEDENTARE

Orice mărfuri livrate în exces față de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător.

Articolul 13 – GARANȚII

Vânzătorul garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor și Serviciilor livrate.

Articolul 14 – TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decat dacă există un document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 – RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementarile și ordonantele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 16 – RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Articolul 17 – PREȚ DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele prețuri și/sau caracteristici sa fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpăratorului.

Articolul 18 – ÎNCALCARE – TERMINARE

Dacă vânzătorul nu execută obligațiile sale, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă telefonic, înainte ca aceasta să fi fost livrată.

Articolul 19 – FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 20 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătoresti competente de la sediu Vânzătorului.

Articolul 21 – PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate cantractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte ințelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părtile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin ințelegere scrisă semnată de ambele părți.

Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimțământul reprezentanților legali.

Roni Pizza & Restaurant își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal (agresiv, licentios etc.), au în istoricul comenzilor livrări refuzate, etc, conform Termeni și Condiții Roni Pizza & Restaurant.

Pentru mai multe detalii despre Termeni și Condiții Roni Pizza & Restaurant vă rugăm să luați legătura cu noi!

Program:

Luni – Vineri: 8:00 – 22:00

Sâmbătă – Duminică: 9:00 – 22:00